Nenechte se umlčet!
Tento web odhaloval skrytou pravdu o tom, jak žijí kuřata, která prodává supermarket Albert pod svou značkou „Albertovo čerstvé“. Důkazem byly záběry ze tří českých farem dodávajících kuřata do Alberta. Pravost záběrů v médiích potvrdili i samotní chovatelé.

Jenže Vy se pravdu nemáte dozvědět!
Albertův dodavatel si najal drahé právníky a ti přesvědčili Krajský soud v Českých Budějovicích, aby zveřejnění těchto záběrů zakázal.
Dokonce zakázal používat slova, která zachycené podmínky chovu popisují.
Původní záběry tak byly na webu nahrazeny záběry z jiných chovů stejného typu. Zakázaná slovní spojení musela být zcenzurována.

ALE náš společný boj za kuřata pokračuje! A TEĎ VÁS KUŘATA POTŘEBUJÍ VÍC NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM!
Nenechte se umlčet! Dejte Albertu najevo, že místo vymýšlení piklů se svými dodavateli by se měl raději starat o to, aby kuřata měla lepší životy.
Více informací o soudním zákazu na webu Obránců zvířat.
Více informací o soudním zákazu na webu Obránců zvířat.